Iragarki taula

Indarrean dagoen legeria betez, eta behar adinako informazioa izan dezazun, iragarki-taula eta bezeroei eragin ahal dien komisio, baldintza eta gastuen tarifa dauzkazu.

Gordailu kontuetako adierazi gabeko zorpekoetararako eta kreditu kontuetako adierazi gabeko gainditzeetarako interes tasak eta komisioak
Informazio gehiago

Balore merkatua:

Balore merkatuko eragiketa eta zerbitzuetako gehienezko tarifen informazio liburuxka
Informazio gehiago

MiFID - Finantza Tresnen Merkatuei buruzko Zuzentaraua

Kontu aktibo eta pasiboetan, kontu korronteetan, kreditu kontuetan eta aurrezki libretetan egindako kargu eta abonuen balorazio arauak
Informazio gehiago

LABORAL Kutxaren maileguen klausulak:

Interes finkoko etxebizitza-maileguetarako kooperatibistentzako hobarien eranskina
Informazio gehiago
Interes mistoko etxebizitza-maileguetarako kooperatibistentzako hobarien eranskina
Informazio gehiago

PRIIPS- Funtsezko Datuen Dokumentuk

Etxebizitzen Fondo Soziala

Hiru hilean behingo informazioa. Eragiketarik ohikoenetan eta pertsona fisikoak diren bezero profilik arruntenetan, gehien erabilitako edo eskainitako komisio eta tasak azaltzeko
Informazio gehiago

Ordainketa-zerbitzuen hornitzaileengatiko deskontu eta elkar truke-tasen inguruko hiruhileko jakinarazpena:

Atzerri - monetaren aldaketa