Datuen Babesa

CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITOREN BEZEROEN DATU PERTSONALAK BABESTEKO POLITIKA

Konpromisoa hartzen dugu gure bezeroen datu pertsonalak modu gardenean eta seguruan erabiliko direla bermatzeko. Hortaz, honako hau jakin dezazula nahi dugu: indarrean dagoen araudiak aukera ematen badu, zure datu pertsonalak nola eta zertarako erabiltzen diren erabaki ahal izango duzu.


Datuak Babesteko Politika honekin batera, I. Eranskina doakizu. Bertan, hainbat definizio jasotzen dira, eta horiek aldez aurretik irakurtzea gomendatzen dizugu.


Nork erabiliko ditu zure datu pertsonalak?


LABORAL Kutxak —IFZ: F-75076935, eta helbidea: Jose Maria Arizmendiarrieta pasealekua zk.g, 20500 Arrasate, Gipuzkoa— erabiliko ditu zure datu pertsonalak, tratamenduaren arduradun gisa. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, mezu elektroniko bat bidal diezagukezu bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren helbidera: servicio.de.atencion.al.cliente@laboralkutxa.com, edo gure bulegoetara joan zaitezke.


Tratamenduaren arduradun gisa zure datuak erabiltzeak zer esan nahi duen uler dezazun, Datuak Babesteko Politika hau arretaz irakurtzea gomendatzen dizugu. Datuak babesteko ordezkari bat izendatu dugu. Datuak babesteko ordezkaria datuak babesteko araudia betetzen dela gainbegiratzeaz arduratuko da besteak beste, eta, zalantzaren bat baduzu, harengana jo ahal izango duzu, goian adierazitako helbidera gutun bat bidalita (hartzailea datuak babesteko ordezkaria dela adierazita) edo protecciondatos@laboralkutxa.com helbidera mezu elektroniko bat bidalita.


Zer datu pertsonal erabil ditzakegu?


Lehenik eta behin, datu pertsonalak zer diren jakin behar duzu: zuzenean identifikatzen zaituen edo zu identifikatzeko aukera ematen digun informazio guztia. Datu horietako batzuk zuk zuzenean emandako datuak izango dira (gurekin kontratu bat egitean), eta beste batzuk, berriz, zurekin dugun harreman horretatik eratorritakoak.


Beraz, erabiltzen ditugun zure datu pertsonalak ezagutu ditzazun, datuen hainbat kategoria zerrendatu ditugu jarraian:


Bezero gisa alta ematean edo gurekin harremanetan zauden bitartean eman dizkiguzun datuak:

- Datu orokorrak: bizilekua, nazionalitatea, legezko gaitasuna, izen-abizenak eta helbide fiskala (herrialdea, probintzia, udalerria, kalea, zenbakia eta solairua), argazkia, NAN/Pasaportea/AIZ, erantzukizun publikoa duen pertsona izatea edo erantzukizun publikoa duen pertsona batekin harremana izatea, eta benetako titularra izatea.


- Harremanetarako datuak: hizkuntza, posta-helbidea, telefono mugikorraren zenbakia, telefono finkoaren zenbakia eta helbide elektronikoa.


- Sinadura-datuak: eskuz idatzia, digitalizatua, elektronikoa eta online bankan sinatzeko gakoa.


- Datu soziodemografikoak: jaiotze-herrialdea, jaiotze-probintzia, jaioteguna, ezkontzaren data eta ondasun-eraentza, sexua, ikasketa-maila, egoera zibila eta seme-alaben kopurua.


- Laneko datuak:


  • Besteren konturako langilea bazara: izena, helbidea, telefono-zenbakia, Lanbideen Estatuko Sailkapena (LES), laneratze-data eta lanbide-kategoria.

  • Norberaren konturako langilea zaren.

  • Kooperatiba bateko bazkide bazara: kooperatibaren identifikazioa eta bazkide-zenbakia.

  • Berezko bezeroa zaren edo ez: pertsonaren batek gure erakundean kontu bat ireki dezazula iradoki edo gomendatu dizun identifikatuko dugu.

Gainera, diru-sarreren maila ezagutuko dugu galdera batzuk abiapuntutzat hartuta. Galdera horiek erantzun parametrizatuak izango dituzte, zure unean uneko lan-egoeraren arabera, eta horiei BAI edo EZ erantzun beharko diezu.


Era berean, negozio-harremanaren etengabeko jarraipena egin eta negozio-harremanaren xedea eta izaera egiaztatu ahal izateko (betiere legezko betebeharrak beteta), hainbat agiri eskatuko zaizkizu, jarduera jakin bat benetan egiten dituzula egiaztatzeko. Horretarako, honako bereizpen hau egingo da:


  • Norberaren konturako langileen kasuan: PFEZaren aitorpena, zehazki egoera hori beteta dagoela jasotzen duen aitorpen-orria; ordainketa zatikatua; BEZaren aitorpena/likidazioa; laneko atxikipenen diru-sarrerak (110 edo 190 ereduak), edo Gizarte Segurantzari egindako ordainketen frogagiriak.

  • Inoren konturako langileen kasuan (pentsiodunak barne): PFEZaren aitorpena, zehazki lan-etekinei dagokien orria, eta enplegatzaileak, Gizarte Segurantzak Pentsio Funtsen Kudeatzaileak edo Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeek emandako ziurtagiria, dagokion moduan.

  • Gainerako pertsona fisikoen kasuan: PFEZaren aitorpena, zehazki lan-etekinei dagokien orria.

- Hirugarrenen datuak: beste pertsona batzuen datu pertsonalak ematen dituzunean horien gaineko guraso-ahala edo tutoretza duzulako, ezgaitasunen kasuetan legezko ordezkaria edo ahalordeduna zarelako, zuk emango duzu baimena LABORAL Kutxak datu horiek erabili eta tratatu ahal izateko, Datuak Babesteko Politika honetan deskribatutako helburuekin.


- Ordezkariei, baimenduei edo onuradunei dagokienez: identifikatzeko eta harremanetarako datuak (posta-helbidea eta/edo helbide elektronikoa barne), sinadura-datuak (sinadura digitalizatua eta elektronikoa barne), eta erabiltzen dituzun urruneko kanaletara sartzeko eta horietan jarduteko identifikazio-kodeak eta -gakoak.


- Abal-emaileei edo bermatzaileei dagokienez: identifikatzeko eta harremanetarako datuak (posta-helbidea eta/edo helbide elektronikoa barne), sinadura-datuak (sinadura digitalizatua eta elektronikoa barne), datu ekonomikoak eta ondare-kaudimenari buruzkoak, datu soziodemografikoak eta bermatzaile gisa parte hartzen duzun beste produktu batzuen datuak


Datu pertsonal horiek erabiliko dira gurekin kontratatuta dituzun zerbitzuak behar bezala eman ahal izateko. Beraz, eta aurrerago azalduko dizugun moduan, datuak nahitaez erabili beharko ditugu zurekin lotzen gaituen kontratua gauzatu ahal izateko.


- Komunikazioetako datuak: gure kanalen bidez (aurrez aurre, idatziz, online edo telefonoz) zurekin ditugun ondorengo komunikazioetan ematen dizkiguzun beste datu batzuk, bereziki honako hauek: posta elektronikoz, berehalako mezularitza-zerbitzuen bidez, txat, SMS, horma, sare sozial edo zure eskura jarritako elkarrizketa-interfazeen bidez ematen dizkiguzun datuak, baita inkesten bidez ematen dizkiguzunak ere.


- Zure irudia , bideoz zaindutako gure bulego batera joaten bazara, instalazioen, gauzen eta pertsonen segurtasuna mantentzeko.


- Zure ahotsa, kontratua telefonoz egiten denean edo gurekin telefonoz harremanetan jartzen zarenean.


- Sinadura digitalizatutik eratorritako datu biometrikoak, sinadura elektronikoaren bidezko identifikazio-gailuen bidez lortutakoa, gailu horiek erabiltzea aukeratuz gero eman dizkiguzunak

- Zure nortasuna egiaztatzeko eman dizkiguzun datu biometrikoak, urruneko kontratazio-prozesuen erabilera aukeratzen baduzu, gure bulegoetara joan beharrean, zure nortasuna egiaztatzeko.

- Eman dizkiguzun datu-kategoria bereziak, erakundearekiko harremanetan beharrezkoak izan daitezkeen kalteberatasun-egoerei buruzkoak, zordunak babesteko alikatu beharreko araudian aurreikusitako ondorioetarako eta helburuetarako.


Kontratatu dituzun produktuen eta zerbitzuen kudeaketatik lortutako datuak:


- Transakzio-datuak: gurekin irekita dituzuen banku-kontuetan egindako transakzio eta mugimenduetatik lortutako datuak dira, baita txarteletako eragiketen laburpenaren bidez banku-kontu horiekin lotutako kontsumotik lortutako datuak ere. Horrenbestez, zure kontuko eta zure txarteleko mugimenduak gordeko ditugu (saldoak, diru-sarrerak, ordainketak, transferentziak, zordunketak, ordainagiriak eta helbideratzeak barne), kontu indibiduala izan nahiz beste titular batekin partekatutako kontua izan. Horrenbestez, egindako transakzioen jatorria, helmuga, kontzeptua eta lotutako hirugarrena ezagutuko ditugu, baita transakzioak nondik eta noiz (data eta ordua) egin diren ere, eta datu horiek erabili ahal izango ditugu.


- Egokitasun-testa eta komenentzia-testa egin ondoren lortutako datuak, MIFID (finantza-tresnen merkatuen zuzentaraua) araudiari jarraikiz, eta bezero gisa duzun kategoria, araudi horren arabera.


Zehazki, inbertsio-produktu jakin batzuk kontratatzearen komenentzia eta/edo egokitasuna baloratzeko, honako informazio hau lortuko dugu: zure ikasketak eta lanbide-jarduera, finantza-produktuei buruz dituzun ezagutzak eta esperientzia, zure diru-sarrerak eta ondarea, eta egin nahi dituzun inbertsioen helburua.


- Cookieak edo antzeko teknologiak erabiliz jasotako datu pertsonalak, gure webguneetan edo aplikazio mugikorretan nabigatzen duzunean. Tratamendu horien xehetasunak ezagutu nahi badituzu, Cookieen Politika arretaz irakurtzea gomendatzen dizugu.


- LABORAL Kutxarekin kontratatutako produktuei eta zerbitzuei buruzko datuak; hau da, esku-hartzaileei, saldoei, mugimenduei eta horiekin lotutako datei buruzko informazioa. Gogorarazten dizugu LABORAL Kutxak mota honetako produktuak eta zerbitzuak merkaturatzen dituela:


  • Aurrezkia eta inbertsioa: kontu korronteak eta aurrezki-kontuak, pentsio-funtsak eta pentsio-planak, inbertsio-funtsak, eta mota guztietako inbertsio-produktuak eta -zerbitzuak.

  • Finantzaketa: maileguak, kredituak, finantzatutako ordainketak, kreditu-txartelak, eta antzeko produktu eta zerbitzu guztiak.

  • Zerbitzu osagarriak: ordainketa-zerbitzuak, urruneko banka eta horien antzeko zerbitzuak.

Gehitze-zerbitzua eta ordainketak hasteko zerbitzua kontratatuz gero, LABORAL Kutxarekin kontratatutako produktuez eta zerbitzuez gain, zure gehitzailean jasotako beste erakunde batzuekin kontratatuta dituzun produktuak eta zerbitzuak ere erabiliko ditugu, honako hauek barne: sinadura-datuak, transakzio-datuak, eta, hala badagokio, transakzioen jatorria, helmuga, kontzeptua, kokapena, data eta ordua.


- LK-k zure produktuak eta zerbitzuak kudeatzeko zure esku jartzen dituen kanalak erabiltzeko beharrezkoak diren datuak, honako hauek, adibidez: online bankako zerbitzuetara sartzeko zure erabiltzailea eta pasahitza, IP helbidea, eta kanal horietan jardun eta horietan nabigatzeko identifikazio-kodeak eta -gakoak.


Kanpoko iturrien datuak: kasu jakin batzuetan, aurrerago azalduko dugun moduan, kanpoko iturrietatik lortu ahal izango ditugu zure datuak, honako hauek, hain zuzen ere


- Kreditu-informazioko sistemetatik —ASNEF eta BADEXCUG fitxategiak— jasotako datuak; izan ere, zure kaudimena ebaluatzeko eskuratu ahal izango ditugu.


- Espainiako Bankuaren Arriskuen Informazio Zentraletik (CIRBEtik) jasotako datuak.


- Iruzurra prebenitzeko informazio-sistemetatik jasotako informazioa. Adibidez, Ordainketa Sistemen Espainiako Sozietatea (Iberpay) eta EBA Clearing.


- Datuak lagatzeko baimena eman diezun erakundeen aldetik jasotako datuak. Baimena baliogabetzen duzun arte erabiliko ditugu datu horiek.


- Erantzukizun publikoak dituzten, nazioko eta nazioarteko gobernu-zehapenak dituzten eta delitu larriengatik edo horiekin ofizialki lotutako delituengatik kondenatutako pertsonen zerrendak. Izan ere, zerrenda horietara jo dezakegu kapitalen zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko.


- Kanpoko iturri hauetatik jasotako datuak: egunkari eta aldizkari ofizialak, Internet, erregistro publikoak, administrazio publikoen ebazpenak, katastroa, telefono-gidak, elkargo profesionaletako pertsonen zerrendak eta zerrenda ofizialak.


LABORAL Kutxan Datuak Babesteko Politika honetan jasotako helburu zehatzetarako behar-beharrezkoak diren datuak bakarrik erabiltzen ditugu, eta horretarako beharrezkoa den bitartean soilik, betiere Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorrean (DBEOan) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoan (DPBEDBLOan) jasotako printzipio eta betebehar guztiei jarraikiz. Jarraian jaso ditugun galderetan zehatz-mehatz azalduko dizugu nola erabiltzen diren datuak.


Gogorarazten dizugu zure erantzukizuna izango dela benetako datuak eta datu zehatzak ematea, eta horiek zure gaur egungo egoerarekin bat etortzea. Horietan aldaketaren bat gertatuz gero, ez kezkatu. Nola erabil ditzaket nire eskubideak? atalean prozedura xehatu bat duzu eskura, edozein unetan horren berri eman ahal izateko.


Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak? Zergatik gaude horretarako legitimatuta?


Lehenik eta behin, jakin behar duzu datu pertsonalak erabiltzeak zure datu pertsonalen gainean egiten den eragiketa edo eragiketa-multzo oro barne hartzen duela, prozedura automatizatuak erabilita edo erabili gabe. Hona hemen eragiketako horien zenbait adibide: datuak biltzea, erregistratzea, antolatzea, egituratzea, kontserbatzea, egokitzea edo aldatzea, ateratzea, kontsultatzea, erabiltzea, transmisioz lagatzea, hedatzea edo irispidean jartzeko beste edozein forma, datuak alderatzea edo interkonektatzea, mugatzea, ezabatzea edo suntsitzea.


LABORAL Kutxan, aipatutako tratamendu horietako batzuk egingo ditugu, jarraian zehaztuko ditugun helburuak betetzeko. Jakinarazten dizugu tratamendu horietako edozein egin ahal izateko horretarako oinarri legitimatzailea izan behar dugula, DBEOan eta DPBEDBLOan ezarritakoari jarraikiz. Horrenbestez, honako baldintza hauetakoren bat bete behar dugu:


- Egiten dugun datuen tratamenduak nahitaezkoa izan behar du zurekin lotzen gaituen kontratua gauzatzeko edo, hala eskatuz gero, kontratu aurreko neurriak aplikatzeko.


- Tratamenduak nahitaezkoa izan behar du aplikagarria zaigun legezko betebehar bat betetzeko.


- Tratamenduak beharrezkoa izan behar du LABORAL Kutxak edo hirugarren batek bilatzen dituen interes legitimoei erantzuteko, betiere zure interesak edo oinarrizko eskubide eta askatasunak interes horien gainetik ez badaude; izan ere, zure datu pertsonalak babestu egin behar dira kasu horretan.


Interes legitimoa legitimazio-oinarri gisa erabiltzeko, legitimazio-oinarri horren pean edozein tratamendu egin aurretik, horrek gure bezeroen pribatutasunean izan dezakeen eragina ebaluatu behar da. Ildo horretan, jakinarazten dizugu LABORAL Kutxak sakon aztertu dituela legitimazio-oinarri horren pean egiten dituen tratamendu guztiak, gure interesak gailentzen diren kasuetan soilik erabiltze aldera, inpaktua ebaluatzeko metodologia bat eta inpaktua murrizteko behar diren neurriak garatu dituela. Beherago, tratamendu horien xehetasunak aurkituko dituzu.


- Zure baimena lortu behar dugu, zure datu pertsonalak helburu jakin baterako edo batzuetarako erabiltzeko.


Jakin behar duzu datuak nahitaez erabili beharko ditugula kontratua gauzatzeko edo dagozkion betebeharrak betetzeko, hartara zuk kontratatu edo eskatu duzun zerbitzua emateko. Bestalde, eman diguzun baimenean edo interes legitimoan oinarrituta egindako tratamenduak borondatezkoak dira; horrenbestez, horretarako baimena ematen badiguzu edo tratamenduari uko egiten ez badiozu bakarrik erabiliko ditugu zure datuak, aurrerago azalduko dugun moduan.