Multiaseguru Kontua

Zatikatu zure aseguruen ordainketa

BATU
BATU

Batu aseguru guztiak

ZATIKATU
ZATIKATU

Ordainketa 12 hilabetetan eta ordaindu hilero kopuru bera

 INTERESIK GABE
INTERESIK GABE

Ez edukitzea gasturik, ezta % 0 UTB* interesik

Kalkulatu zure hileko aseguru-prima

Esaguzu zer aseguru dituzun eta zenbat ordaintzen duzun haiengatik, eta kalkulatu zenbatekoa izango litzatekeen zure hileko kuota Multiaseguru kontua kontratatuta.

Auto

Aseguru-kopurua

zenbateko total

Etxe-asegurua

Bizitza-asegurua

beste aseguruak

Zure hileko kuota hauxe izango da

0

€/ hileko

ITN: 0,00 % UTB: 0,00%

Irekitze-komisio

0,00 €

Aseguruak hilero ordaintzea eskatu

Zein aseguru erantsi ditzaket?

Seguros Lagun Aro eta Seguros Lagun Aro Vida aldi baterako poliza berriztagarriak sar ditzakezu.


Parteka dezaket kontua?

Bai, familia-unitateko bi pertsonaren aseguruak lotu eta aseguru guztien ordainketa batu ahal izango duzu.

Nola funtzionatzen du?

* Multiaseguru kontua aseguru-polizen primen ordainketa geroratzeko aukera ematen duen produktua da, poliza horiek hileko 12 kuota berdinetan ordain daitezen. Kuota horiei ez zaie interes edo komisio gehigarririk aplikatuko, eta UTB % 0koa izango da. Aseguru-polizak Multiaseguru kontu honi lotu ahal izango zaizkio kontratatzen diren unean bertan, edo geroago, berritzen diren unean. Multiseguru kontua kreditu-txartel birtualaren modalitate bat da, eta behean zehazten diren aseguruen polizetako primak ordaintzeko baino ezin da erabili. Kreditu-txartel birtual hori emateko, Entitateak aldez aurretik onartu beharko du, bere arrisku-politikaren arabera. Multiaseguru Kontua Seguros Lagun Aro eta Seguros Lagun Aro Vida SAren polizetako primak geroratzeko baino ezin da erabili, Caja Laboral BancaSegurosen bitartekaritzapean. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi Multiseguru kontuaren fitxa handitua. Adibidea: 12 hilabetetan % 0ko urteko interes-tasa nominalean ordaindu beharreko 600 €-ko polizan, zordundutako guztizko zenbatekoa 600 €-koa izango da, 50 euroko hileko kuotetan; ondoriozko UTB % 0 izango da. Caja Laboral Bancaseguros SLUk, lotutako banku-aseguruen operadorean bitartekaritzako aseguruak, Administrazio Erregistro Berezian OV-0072 kodearekin inskribatuta. Arriskuaren aseguratzaileak: Seguros Lagun Aro, S.A. eta Seguros Lagun Aro Vida S.A. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen