Nola irudikatzen duzu zure hipotekaren lehen urtea?

Utzi irudipenak alde batera.
Ez ordaindu kuotarik lehen urtean.

12x0 Hipoteka

12x0 Hipoteka

(1) % 1,026ko UTB aldakorra. 30 urtean ordaintzeko 100.000 euroko mailegu baten adibidea (360 kuota). % 0,00ko ITNa lehen 12 hilabeteetan eta Euriborra + % 0,85 13. Hilabetetik aurrera. Irekitzekomisioa: % 0,50 maileguaren zenbateko osoaren gainean. Baldintza hauek bete behar dira 13. hilabetetik aurrera % 0,85eko diferentziala izateko: ordainketak egunean izatea; nomina helbideratuta dagoen kontu baten jabe izatea; VISA hileko kreditu-txartel baten titularra izatea; etxe-aseguru bat kontratatzea, Caja Laboral Banca Seguros OBSVren bitartekaritzarekin; bizitza-aseguru bat kontratatzea, Caja Laboral Banca Seguros OBSVren bitartekaritzarekin, onuraduna LABORAL Kutxa duena eta heriotzagatik edo erabateko baliaezintasunagatik aseguratutako kapitala maileguaren % 50ekoa duena, eta urtean gutxienez 600 euroko ekarpen garbiak egitea pentsio-plan batera. UTB aldakorrak honako hauek hartzen ditu barne: bizitza-aseguru bat kontratatzea, heriotzagatik aseguratutako kapitala 50.000 eurokoa duena (urteko prima 30 urteko pertsona batentzat: 70,15 euroko ); arrisku anitzeko etxeko asegurua, edukitzailean 100.000 euroko kapitala estalita duena (urteko prima: 177,43 euro); 308,55 euroko tasazio-gastuak eta helbideratze-kontuaren mantentze-komisioa (92 euro urtean: 60 euro kontuaren mantentze komisioagatik + 32 euro txartelaren mantentze-komisioagatik). UTBa epearen arabera alda daiteke. Emaitzazko hileko kuota: lehen 12 kuotak 0,00 eurokoak izango dira, eta gainerako 348 kuotak 303,23 eurokoak (100 kuota) eta 303,22 eurokoak (248 kuota). Bezeroaren zorraren guztizko zenbatekoa, maileguaren amaieran: 116.517,51 euro. Interesak: 5.521,56 euro. Maileguaren kostu osoa: 16.517,51 euro. (2) % 0,896ko UTB aldakorra. 30 urtean ordaintzeko 100.000 euroko maileguaren adibidea (360 kuota), ez bada inolako produkturik kontratatzen (ez helbideratutako nominarik, ez Visa txartelik, ez etxe- eta bizitza-asegururik eta ez pentsio planik). % 0,00ko ITNa lehen 12 hilabeteetan eta Euriborra + % 1,26 13. hilabetetik aurrera. Irekitze-komisioa: % 0,50 maileguaren zenbateko osoaren gainean. UTB aldakorrak honako hauek hartzen ditu barne: 308,55 euroko tasazio-gastuak eta helbideratze-kontuaren mantentze-komisioa (60 euro urtean). UTBa epearen arabera alda daiteke. Emaitzazko hileko kuota: lehen 12 kuotak 0,00 eurokoak izango dira, eta gainerako 348 kuotak 321,31 eurokoak (287 kuota) eta 321,30 eurokoak (61 kuota). Bezeroaren zorraren guztizko zenbatekoa, maileguaren amaieran: 114.423,82 euro. Interesak: 11.815,27 euro. Maileguaren kostu osoa: 14.423,82 euro. (1 eta 2) UTB aldakorra kalkulatzeko, suposatu da erreferentziazko indizea ez dela aldatuko. Beraz, interes-tasak berrikusten badira, UTB aldakorra aldatu egingo da. BOEn 2022-02-02an argitaratutako –% 0,47ko Euriborrarekin egin dira kalkuluak. Interes finkoaren hasierako epealdia amaitutakoan, interes-tasa aldakorra urtero berrikusiko da, eta interes-tasaren hobaria eskuratzeko eskubidea ematen duten produktuak kontratatuta daudela egiaztatuko da. Amortizazio-sistema frantsesa erabili da. Ordaindu beharreko hileko kuotak kalkulatzeko, formula hau erabiliko da: Hileko kuota = C * [i * (1+i)^n] / [(1+i)^n – 1]. C = ordaintzeko dagoen kapitala. i = urteko interes-tasa zati 12, bateko hainbestean adierazita. n = ordaintzeko dauden hileko kuoten kopurua. Eta interesak kalkulatzeko, formula hau erabiliko dugu: Hileko interesen zenbatekoa = C * i. Amortizazioa kuotaren zenbatekoari interesak kenduta kalkulatzen da. Eskaintza hau 2022ko apirilaren 30era arte egongo da indarrean, ohiko etxebizitza erosteko gehienez 30 urterako maileguetarako. Finantzaketa eman ala ez LABORAL Kutxak erabakiko du, bere ohiko arrisku-irizpideen arabera.