Oinarrizko Ehorzketa Aseguruak

Kalkulatu eta kontratatu funtsezko heriotza-asegurua

Kalkulatu zure aseguruaren prezioa

1º aseguratua

Zure urteko kuota izango da

-/urte

Hileko kostua

-

Bete datu hauek zure FUNTSEZKO HERIOTZEN poliza kontratatzeko.

Legezko baldintzak irakurri eta onartzen ditut

Abantailak eta onurak

  • Laguntza pertsonalizatua gorpua dagoen lekura (etxean, ospitalean, egoitzan).
  • Zuzeneko arreta hirigune handietan eta txikietan, berriz, telefono bidezko arreta, lekualdatzea egitera joan arte.
  • Prestazioa ondo dagoela ziurtatzeko jarraipena, zerbitzua beilatokira iritsi eta gero.

Bermeak

Ehorzketak
HILETA-ZERBITZUA
HILETA-ZERBITZUA

Ehorzketa-aseguruaren barneko aseguratu guztiei, hildako aseguratuaren hiletak egiteko beharrezko diren elementu guztiak barne hartuz.

HILDAKO ASEGURATUAREN LEKUALDATZE OSOA
HILDAKO ASEGURATUAREN LEKUALDATZE OSOA

Ehorzketa-aseguru honekin, ehorzketa gertatu den lekutik, munduko edozein leku dela ere, gorpua Espainiako lurraldeko hilerri edo errauste-zerbitzura lekualdatzeko kudeaketak eta gastuak bermatzen dira.

Laguntza
ZERBITZU JURIDIKOEN KUDEAKETA
ZERBITZU JURIDIKOEN KUDEAKETA

Polizan aseguratutako senitartekoren baten ehorzketaren inguruko telefono bidezko legezko aholkularitza.

Jaraunspenaren eta prestazio publikoak izapidetzearen inguruko kudeaketak, polizan aseguratutako baten ehorzketa gertatzen denean.

EGUNEROKO BIZITZARAKO LAGUNTZA
EGUNEROKO BIZITZARAKO LAGUNTZA

Etxez etxeko laguntza-zerbitzua polizako aseguratuetako baten ehorzketa gertatzen bada, familiari laguntza emateko asmoz.

Adibidez, etxeko oinarrizko lanak (garbitasuna, arropa garbitzea, lisatzea, jatekoak prestatzea...) egiteko laguntzaile bat etxera bidaltzea, edo haurrak eskolara eramatea, adinekoak zaintzea, etxeko animaliak zaintzea, etab.

LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA
LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA

EHORZKETA-KASUETAKO egoera latz horretan telefono bidezko arreta psikologikoa bermatzen da. Pertsona baten bizitzaren une gogor horien tratamenduan aditu diren profesional-talde batek osatutako zerbitzua.

AZTARNA DIGITALA EZABATZEA
AZTARNA DIGITALA EZABATZEA

Hildako asegurudunaren datuak digitalki ezabatzea, kontu pertsonaletan, sare sozialetan, web-orrietan, posta-zerbitzu elektronikoetan edota biltegi digitaletan.

 BA AL DUZU ZALANTZARIK?
BA AL DUZU ZALANTZARIK?

Laboral Kutxan arreta hoberena eman nahi dizugu. Gurekin harremanetan jartzeko hainbat kanal egokitu ditugu eta kontsultarako hainbat formulario zure eskura ipini ditugu.

Expertia
Expertia

LABORAL Kutxatik era Expertia Aseguruen eskutik (Preventia Taldea) ehorzketa-aseguru berriarekin zure eta zure etxekoen lasaitasuna bermatzen dizugu.

*Ehorzketa Asegurua (Oinarrizko Ehorzketa modalitatea) kontratatzeko eskaintza baliagarria, gutxienez 125 euroko primarekin, 2024ko urtarrilaren 1etik uztailaren 31ra bitartean (biak barne), ondorioak 2024ko abenduaren 31ra arte izango ditu.IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzaileak: EXPERTIA, Seguros de Decesos, S.A. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen