Istripuak OPTIMOA

Eskaintzen dituen onurak

  • Istripua edonon gertatuta ere, diru-sarrerak bermatzen dizkio familiari istripuagatiko heriotzen-kasuan.
  • Edozei motatako istripuen ondoriozko baliaezintasunak eragin ditzakeen gastuetarako baliabide ekonomikoak.
  • Zure kirol gogokoena egiterakoan izan ditzakezun istripuen aurrean babestuta egotearen segurtasuna.
  • Nahi dituzun zentro eta tratamendu medikoak erabili ahal izateko baliabideak izatea.
  • Kontratazio erraza.
ZALANTZARIK DUZU?
ZALANTZARIK DUZU?

Laboral Kutxan, ahalik eta arretarik egokiena eskaini nahi dizugu. Hainbat kontsulta-orri jarri ditugu zure esku eta hainbat kanal egokitu ditugu gurekin harremanetan jar zaitezen.

*Istripu Asegurua (Istripuak Optimoa eta Istripuak SUPERLK modalitateak) kontratatzeko eskaintza baliagarria, gutxienez 125 euroko primarekin, 2024ko urtarrilaren 1etik uztailaren 31ra bitartean (biak barne), ondorioak 2024ko abenduaren 31ra arte izango ditu.IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: Seguros Lagun Aro, S.A. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen