CONFORT Istripu-Asegurua

Kontratazio azkar eta errazeko asegurua, zure osasunaren inguruko bi galdera soilik erantzunda, baita edozein kirol egiteagatik ere

Eskaintzen dituen onurak

  • Istripua edonon gertatuta ere, bermatu maite dituzunek diru-sarrerak izango dituztela istripuagatiko heriotzen kasuan.
  • Edozein motatako istripuen ondoriozko baliaezintasunak eragin ditzakeen gastuetarako baliabide ekonomikoak.
  • Kontratazio erraza.
ZALANTZARIK DUZU
ZALANTZARIK DUZU

Laboral Kutxan, ahalik eta arretarik egokiena eskaini nahi dizugu. Hainbat kontsulta-orri jarri ditugu zure esku eta hainbat kanal egokitu ditugu gurekin harremanetan jar zaitezen.

IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: Seguros Lagun Aro, S.A. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen