* Katalogo hau gauzazko ordainsaritzat hartuko da, eta dagokion zerga ezarriko zaio. Ez dago eskudirutako ordainsaririk.