BGAE Izarpension Lan Renta

% 100 Errenta Finkoan inbertitzen du, batez ere zor publikoan, baina Errenta Finko Pribatuan ere inbertitu dezake.