BGAE Izarpension Lan Bolsa

% 75 Errenta Aldakorrean inbertitzen du eta gainerakoa Zor Publikoan edo Errenta Finko Pribatuan, epe laburrean.