BGAE Bermatua XXXIII

2019ko ekainaren 30ean ekarpenaren % 100 bermatzen duen Aurreikuspen Plana, gehi 2027ko apirilaren 30ean mugaeguneratutako % 4ko errebalorizazioa.