BGAE Bermatua XXXII

2019ko urtarrilaren 31n ekarpenaren % 100 bermatzen duen Aurreikuspen Plana, gehi 2026ko apirilaren 30ean mugaeguneratutako % 3,65eko errebalorizazioa.