BGAE Bermatua XXXI

2018ko urtarrilaren 31n ekarpenaren % 100 bermatzen duen Aurreikuspen Plana, gehi 2025ko apirilaren 30ean mugaeguneratutako % 3,30eko errebalorizazioa.