BGAE Bermatua XXX

2017ko ekainaren 30ean ekarpenaren % 100 bermatzen duen Aurreikuspen Plana, gehi 2024ko urtarrilaren 31n mugaeguneratutako % 3,35eko errebalorizazioa.