Oinarrizko ordainketa kontua

Eurotako kontu korrontea, erabateko erabilgarritasuna duena eta 2017ko azaroaren 24ko 19/2017 Errege Lege Dekretuak, oinarrizko ordainketa-kontuenak, ordainketa-kontuen lekualdatzearenak eta komisioen konparagarritasunarenak, arautua.

Baldintza hauetakoren bat betetzen duten pertsona fisikoek eskura dezakete kontua:

  • Europar Batasunean legez bizitzea, nahiz eta bizileku finkorik ez izan.

  • Asilo-eskatzaileak izatea

  • Bizileku-baimenik ez izatea, baina, arrazoi juridikoak edo egitezkoak direla eta, kanporaezinak izatea.

Pertsona horiek ezin dute beste ordainketa-konturik izan Espainian, eta beren jarduera komertzialarekin, enpresarekin edo lanbidearekin loturarik ez duen helburuarekin jardun behar dute.