Plan bat

PLAN BAT

Aurrezki Bizitza Asegurua, seme-alabei edo bilobei onena eman nahi dieten gurasoentzat edo aiton-amonentzat. Etorkizun onaren bermea.

Aurrezki Bizitza Aseguru honen helburua da modu eroso eta malguan aurrezten joatea seme-alabak, semebitxiak/alababitxiak edo bilobak dirua izan dezan 18 urte betetzean, unibertsitatera joateko, gidabaimena ateratzeko, atzerrira bidaiatzeko, etab...


INFORMAZIO GEHIAGO

PLAN BATen ezaugarriak

1. Malgutasuna: Aurrezteko beharraren eta gaitasunaren arabera, bezeroak aurreztu nahi duen ekarpena aukeratzen du, eta edozein unetan alda dezake.

2. Iraupena: Bat Plana irekitzen denetik adingabeak 18 urte bete arte.

3. Errentagarritasuna: Aurrezki Saldoa ekarpenekin osatuko da ekarpen horiek egiten direnean, Heriotza estaltzeko gainordainak eta bizi-aseguruaren prima hilero deskontatuz, eta egunero kapitalizatuko da une bakoitzean indarrean dagoen interes tekniko bermatuaren tasaren arabera.

Polizaren hasieran, aurrezkiari egotziko zaion eta polizaren eraginetik hurrengo seihileko naturalaren hasierara arte aplikatuko den interes-tasa tekniko bermatua zehazten da. Seihileko naturalaren hasiera bakoitzean, aurrezkiari aldi horretan aplikatuko zaion interes-tasa tekniko bermatua zehaztuko da, eta ordura arte lortutako Aurrezki Saldoarekin batera, seihileko amaieran bermatutako interes-tasa tekniko berriarekin bermatutako Aurrezki Saldoa ere jakinaraziko da, seihileko hasieran hitzartutako primen ordainketa eta aurreikusitako ekarpen-planarekin kontratua amaitzean Balioztatutako Aurrezki Saldoa betetzen direla kontuan hartuta, eta bermatutako interes-tasa tekniko berria konstantetzat hartuta.

Gainera, hilean 150 €-tik gorako aldizkako ekarpenak edo etorkizunean ordaintzeko beste edozein moduren baliokideak egiten badira, lortutako Aurrezki Saldoa inoiz ez da izango ordura arte emandako primak baino txikiagoa.

4. Erabilgarritasuna: Erreskatea Osoa edo Partziala egiteko aukera hasiera-hasieratik.

Hartzaileak edozein unetan izan dezake Aurrezki Saldoa osorik edo partzialki:

 • Guztizko xedapena Aurrezki Saldoaren % 100 edukitzean datza, poliza iraungita geratuz.
 • Xedapen partziala Aurrezki Saldoaren zati bat gehienez ere % 75era arte edukitzean datza, polizak bere indarrari eutsiz, betiere erreskate partzialaren ondoren polizan dagoen Aurrezki Saldoa 1.000 €-tik beherakoa ez bada. Xedapen partzialaren zenbatekoak Aurrezki Saldoa murriztuko du.
  • Hilean 150 eurotik gorako ekarpena egiten duten polizentzat, edo horren baliokidea beste ordainketa-aldizkakotasun batean (ordainketa bakarraren eta apartekoaren moduak izan ezik), betiere adierazitako muga gainditzen badute eta indarrean jarraitzen badute,
   • Polizaren lehen urteko Guztizko Xedapenaren Zenbatekoa ordaindutako ekarpenen berdina izango da beti, eta horrek ez du esan nahi igarotako urtean sortutako interesak kobratuko direnik.
   • Lehenengo urtea igarotakoan, Guztizko Xedapenaren Zenbatekoa eratutako Saldoa izango da, eta inoiz ez ordaindutako primen zenbatekoa baino txikiagoa.
  • Hilean 150 euro baino gutxiagoko ekarpena duten polizentzat, edo horren baliokidea beste ordainketa-aldizkakotasun batean, edo ordainketa-modu bakarrarekin,
   • Polizaren lehen urteko Guztizko Xedapenaren Zenbatekoa, gehienez ere, ordaindutako primen berdina izango da, eta inoiz ez ordaindutako primen zenbatekoa baino txikiagoa.
   • Lehenengo urtea igarotakoan, Guztizko Xedapenaren zenbatekoa eratutako Saldoa izango da.

5. Heriotza: Aseguratuaren heriotza gertatuz gero, onuradun izendatutako adingabeak heriotza-egunean metatutako Aurrezki Saldoa gehi Saldoaren % 5eko kapital gehigarria izango du, gehienez ere 500 €.


INFORMAZIO GEHIAGO


LABORAL KUTXA Laneko Aurrezkiaren Bizi Asegurua IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako asegurua da. Arriskuaren aseguratzailea: Seguros Lagun Aro Vida, S.A. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen