COMPLET Erkidegoak

Sartutako estaldurak:

 • Suteak, tximistak, eztandak
 • Higiezinaren erantzukizun zibila (900.000 € arte)
 • Ur komun eta pribatuen erantzukizun zibila (150.000 € arte)
 • Ur pribatuak eragindako kalteak (150.000 € arte)
 • Lurrazpikoak aurkitzea eta konpontzea
 • Erkidegoaren funtsak (900 € arte)
 • Gehiegizko ura
 • Urak ondoko eraikinetan eragindako kalteak
 • Erkidegoaren kalte estetikoak (3.000 € arte)
 • Briko-erkidego zerbitzua
 • Grafitien garbiketa
 • Izurriteen kontrola
 • PREMIUM-COMPLET zerbitzu teknikoak (EIT barne)

Aukerako estaldurak

 • Fenomeno atmosferikoak
 • Erkidegoan elektrizitateak eragindako kalteak
 • Erkidegoko elementuen hausturak
 • Leiho eta balkoi pribatuen hausturak
 • Lapurreta eta osagarriak
 • Laguntza
 • Defentsa juridikoa

Premium zerbitzu teknikoak

 • Eraikinaren azterketa teknikoa
 • Faktura elektrikoaren azterketa
 • "Jabeen Mutualitateko tarifa elektrikoa" kontratatzeko aukera
 • Telefono bidezko aholkularitza: araudiak, aholkularitza teknikoa, erakunde ofizialekiko harremana...
 • Aurrezpena (edo deskontua) bizigarritasun-zedula lortzeko zerbitzuetan, irisgarritasun-azterketa batean eta ingeniaritza eta arkitektura zerbitzu osagarrietan.
 • Birgaitze- eta hobekuntza-obretarako dirulaguntzak izapidetzea eta kudeatzea
 • EIT - ERAIKUNTZAREN IKUSKAPEN TEKNIKOA
Datuak babesteko klausula orokorra irakurri eta onartzen dut

Formulario hau reCAPTCHAk babesten du, eta, beraz, segurtasun-politika eta Googleren zerbitzu-terminoen mende dago.

IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen