Eguneratu zure sistema edo instalatu segurtasun zertifikatu berria hemendik

maileguak credinomina

Zure nominak mailegu bat dauka

Zure nomina helbideratzeagatik saritu nahi zaitugulako, mailegu bat eskaintzen dizugu lehentasunezko baldintzetan:

  • IREKIERA KOMISIORIK GABE
  • 4,95eko (ITN) eta % 5,07ko (UTB) interes-tasarekin 
  • Zenbatekoa: Gehienez 12 nomina (30.000 €)
  • Epea: 7 urterainokoa.
  • Errenboltso aurreratuagatiko konpentsazioa: Amortizazio-datatik azken mugaegunera arte geratzen den tartea urtebetekoa baino handiagoa bada, itzulitako maileguaren zenbatekoaren % 1erainokoa. Urtebetekoa baino txikiagoa bada: 0,5%. Ez da inoiz ere izango zenbateko horrek mugaegunera arte sortuko lituzkeen interesak baino handiagoa.

Eskaintza baliogarria izango da, 2021eko abenduaren 31arte, eta mailegua onestearen baldintzapean dago, LABORAL Kutxak dituen ohiko arrisku-irizpideen arabera, eta baita titularrak maileguaren poliza sinatzearen baldintzapean ere.

5 urterako 5.000€-ko mailegu baten adibidea: % 4,95 (ITN) eta % 5,07ko (UTB) Hileko kuota 94,24€. Zorraren zenbatekoa guztira: 5.654,52€.

Zure nabigatzailearen bertsioa ez da bateragarria. Baliteke zenbait ezaugarrik behar bezala ez funtzionatzea. Nabigatzaile modernoago bat erabiltzea gomendatzen da.