Eguneratu zure sistema edo instalatu segurtasun zertifikatu berria hemendik

HIPOTEKAK Hipoteka Egonkorra

HIPOTEKA EGONKORRA. Bizitza aldatuko zaizu, hipoteka ez.

Aldaketarik gabeko hipoteka: lehen urteetan kuota berari eusten dio.

Aldaketarik gabeko hipoteka: eutsi kuota berberari zure hipotekaren lehen 10 urteetan.

Abantailak

Aldaketarik gabeko hipoteka: kuota berberari eusten dio lehen urteetan. Ahaztu itzazu interes-tasen gorabeherak, ordaindu kuota berbera lehen 10 urteetan, Euriborrak gora egin arren.

Ezaugarriak

  • Epea: 30 urterainokoa.
  • Ordaintzeko eguna aukeratzea: zuk aukeratzen duzu komeni zaizuna.
  • Hasierako eta bitarteko kapital-gabealdia: hasieran urtebeteko gabealdia eskaintzen du, eta, ondoren, beste 2 gabealdi, bakoitza 6 hilabetekoa, betiere bi horien artean gutxienez urtebeteko tartea utzita.
Interes-tasa nominala lehen 10 urteetan: % 1,75 • Euriborra + % 0,99etik AURRERA (*) • UTB aldakorra: % 1,897 (**) • IREKIERA KOMISIOA: % 0,50. Hamaikagarren urtetik aurrera % 0,99eko diferentziala izateko baldintzak dira ordainketetan egunean egotea eta LABORAL Kutxarekiko honako lotura hau izatea: *Nomina helbideratuta izatea eta Visa hileko kreditu-txartel baten titularra izatea. *Caja Laboral Banca Segurosen (OBSV) bitartez kontrataturiko etxe-asegurua izatea. *LABORAL KUTXA onuradun duen Caja Laboral Banca Segurosen (OBSV) bitartez kontratatutako bizitza-asegurua edukitzea, eta heriotzagatik eta baliaezintasun absolutuagatik aseguratutako kapitala maileguaren kapitalaren % 50ekoa izatea. *Pentsio Plan batean gutxienez 600 €-ko ekarpen garbia egitea urtero. (**) % 1,897ko UTB aldakorra: 30 hilerako 100.000 €-ko mailegu baterako eta hileko kuotetan ordaintzeko kalkulatu da. Barne hartzen du bizitza-aseguru bat kontratatzea; heriotzagatik aseguratutako kapitala 50.000 eurokoa, 30 urteko gizonezkoarentzat (urteko prima 93,62 euro). Arrisku anitzeko etxe-asegurua, estaldura honekin: edukitzailearen kapitala 100.000 eurokoa eta edukiarena 0 eurokoa (urteko prima 160,20 euro). Kalkulu horretan, honako hauek sartu dira: Gipuzkoan eginiko eragiketa baten Egintza Juridiko Dokumentatuen (EJDen) gaineko Zerga, 0 eurokoa (aldatu egiten da lurraldearen eta egoera pertsonal jakin batzuen arabera), 0 euroko erregistro-gastuak, 306,13 euroko tasazio-gastuak eta 142,18 euroko gestoria-gastuak. % 1,899ko UTB aldakorra, baldin eta aurreko kasuan ez bada inolako produkturik kontratatu, honela kalkulatuta: lehen 10 urteetarako, % 1,75eko interes-tasa nominala, eta hamaikagarren urtetik aurrera, Euriborra gehi % 1,40eko diferentziala. UTB aldakorra kalkulatzeko kontuan hartu da erreferentziazko indizea ez dela aldatzen. Beraz, UTB aldakor hori aldatu egingo da interes-tasen berrikuspenetan. 2018-09-04an BOEn argitaraturiko -% 0,169ko Euriborrarekin egin dira kalkuluak. Interes finkoaren hasierako epealdia amaitutakoan, interes-tasa aldakorra urtero berrikusiko da. Mailegu honek aukerako kapital-gabealdia eskaintzen du (adibidea gabealdirik gabe kalkulatu da). Eskaintza 2018ko irailaren 30arte egongo da indarrean, etxebizitza erosteko maileguetarako. Maileguaren zenbatekoa etxebizitzaren balioaren % 70erainokoa izango da gehienez, betiere titularren hileko sarreren batura gutxienez 2.500 €-koa bada, maileguaren kuota deskontatu ondoren. Kuota, berriz, eskatzaileen hileko sarreren baturaren % 20 baino txikiagoa izango da. Finantzaketa jasotzeko, LABORAL Kutxaren ohiko onarpen-baldintzak bete behar dira.

Laboral Kutxaren iritzia

"Hipotekaren aurreneko urteak gogorrenak izaten baitira antolatzeko erarik onena. Lehen urtetan zenbat ordainduko duzun jakingo duzu zehazki, interes-tasen eta euriborraren eboluzioa alde batera utzita."

Zure nabigatzailearen bertsioa ez da bateragarria. Baliteke zenbait ezaugarrik behar bezala ez funtzionatzea. Nabigatzaile modernoago bat erabiltzea gomendatzen da.