Eguneratu zure sistema edo instalatu segurtasun zertifikatu berria hemendik
Hasiera Partikularrak Finantzaketa Etxebizitzak birgaitzea

Etxebizitzak birgaitzea

KOMUNITATEA, INBERTSIORIK ONENA

Etxebizitza efizienteago batek bizitza hobetuko dizue zuri eta zure ingurukoei.

Azken aldian ikasi dugunez, etxebizitza egoera onean izatea funtsezkoa da gure bizi-kalitateari begira, eta, gainera, onurak dakartza ekonomian, gizartean eta ingurumenean.

Eraikinaren birgaitze energetikoari esker:

 • Planetaren jasangarritasuna hobetu egiten da, eraikinak askoz energia-baliabide gutxiago kontsumitzen baitu.
 • Jabekideek dirua aurrezten dute epe ertain edo luzera. Birgaitzeko egin beharreko inbertsioa 7-10 urtean berreskuratzen da, eta une horretatik aurrera lortzen den aurrezpen garbia oso nabarmena da.
 • Etxebizitzaren balioak gora egiten du; birgaitutako eraikinen merkatu-prezioa obra egin aurrekoa baino handiagoa da.
 • Administrazio publikoek (Europako funtsen finantzaketarekin) emango dituzten dirulaguntza handien eta kenkari fiskalen bidez, lanen kostu garbiak asko murriztuko dira etxejabeentzat.

Horregatik, LABORAL Kutxak laguntza ematen dio zure erkidegoari, eta honako zerbitzu hauek baliatzeko aukera ematen dizugu:

 • Birgaitzeko proiektua eta obra zuzendaritza.
 • Eskuragarri dauden dirulaguntzen eta kenkari fiskalen simulatzailea.
 • Birgaitze-obren dirulaguntzak kudeatzea eta PFEZeko kenkarietarako dokumentazioa biltzea.
 • Birgaitze-obretarako finantzaketa.
 • Erkidego-asegurua.
 • DIRULAGUNTZEN KALKULUA:

  Zure kasu berezirako zer laguntza dauden eskuragarri jakin nahi baduzu eta zure etxebizitzan hobekuntza posibleen diagnostiko bat egin, sartu gure simulatzailean eta ikusi nola lagundu diezazukegun.

  Hobekuntza horien plan ekonomikoarekin batera, gutxi gorabeherako kostuak, zuzeneko laguntzak, zerga-onurak eta finantzaketa-aukerak ere txertatuko ditugu. SIMULATU EGIN NAHI DUT

 • MAILEGUAREN EZAUGARRIAK

  Komunitatea edo jabeen erkidegoa da mailegu-hartzaile bakarra.

  • Finantzaketa eskatzeko behar den gutxieneko quoruma Jabetza Horizontalaren Legeak ezarritakoa izango da.
  • Ordaindu beharreko zenbatekotik dagokion kuota ordaintzea da etxejabearen erantzukizun bakarra.

  ERANTZUTEKO EPEA: 72 ordu baliodun, dokumentazio osoa aurkeztu ondoren.

   

  DIRULAGUNTZA DUTEN LANAK

  Dirulaguntzaren aurrerapen-mailegua.

   Zenbatekoa: dirulaguntzaren % 100era artekoa.

   Epea: bi urtekoa.

   Erabateko amortizazioa, dirulaguntza jasotzean.

  Jabeen erkidegoari zuzendutako maileguaren gainerako zatia.

   Zenbatekoa: inbertsioaren eta dirulaguntzaren arteko aldearen % 100era artekoa.

   Epea: 12 urtera artekoa, eta hasieran 24 hilabeteko gabealdia izateko aukera.

   

  DIRULAGUNTZARIK EZ DUTEN LANAK.

   Zenbatekoa: gehienez 15.000 € etxejabe bakoitzeko.

   Epea: 10 urtera artekoa, eta hasieran 12 hilabeteko gabealdia izateko aukera.

 • DOKUMENTAZIOA

  AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO EKONOMIKOA

  Jabeen erkidegoko lehendakariaren NANaren edo erkidegoaren IFKren fotokopia.

  Erkidegoaren administratzailearen txostena, jabekideen kopurua eta bakoitzaren partaidetzaren ehunekoa adierazten dituena.

  Erkidegoan ordaindu gabeko ordainagiriak dituzten kideak daudela edo ez daudela dioen ziurtagiria (nor diren adierazi gabe). Zorrak dituzten kideen ehunekoa eta bakoitzak ordaintzeko duen guztizko zenbatekoa zehaztuko dira ziurtagiri horretan, baita zorraren antzinatasuna eta egoera ere.

  Jabeen erkidegoaren diru-sarreren eta gastuen aurrekontua, aurtengoa eta aurreko urtekoa.

  Jabeen erkidegoak erabiltzen duen banku-kontuaren azken 12 hilabeteetako mugimenduak.

  CIRBEren eskaera, jabeen erkidegoko lehendakariak sinatuta.

  Finantzaketa zer birgaitze-lanetara bideratuko den ziurtatzen duten dokumentuak. Obra-proiektuaren/fitxa teknikoaren kopia (kasuan kasukoa), dagokion profesionalen elkargoak onetsia, araudiak hala eskatzen badu.

  Sinatu eta onartutako aurrekontuaren edo proformako fakturaren kopia.

  Emandako edo eskatutako dirulaguntzak justifikatzeko dokumentazioa.

  Lanak egiteko beharrezkoak diren lizentziak eta baimenak.

  Maileguaren egoeraren arabera beharrezkotzat jo daitezkeen bestelako dokumentuak.

   

  AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO JURIDIKOA

  Akordioaren unean idazkari eta lehendakari direnek sinatutako ziurtagiria.

   Ziurtagirian erabaki hauen berri jaso beharko da:

  Inbertsioen eta maileguen onarpena, eragiketa-motaren arabera beharrezkoa den quorumaren onespenarekin, gutxienez.

  Lehendakariari eta administratzaileari finantza-erakundean kontua irekitzeko emandako baimena, eta mailegua indarrean den bitartean etxejabeen kuotak kontu horretan sartzeko konpromisoa.

  Lehendakariari maileguari buruzko kontratu aurreko eta kontratuko informazioa sinatzeko emandako baimena.

  Dirulaguntza (horrelakorik balego) dirulaguntzaren aurrerapen-mailegua ezereztera bideratzeko akordioa. Edozein egoera medio dirulaguntzarik jasotzen ez bada, edo zenbatekoa txikiagoa bada, jabeen erkidegoak bere gain hartuko du ezereztu ez den zatiaren gaineko erantzukizuna.

  Dagokion epean, hartutako erabakien gainean inolako erreklamaziorik eta inpugnaziorik ez jasotzea.

  Finantzaketa-akordiotik kanpo geratzen diren jabekideak identifikatzea (adibidez, obrarekin zerikusirik ez duten lokaletako jabeak).

  Auzokideen bileraren data. Bilera horretan ziurtagiri hau egin den egunean lehendakariaren eta idazkariaren karguak betetzen dituzten pertsonak izendatu ziren.

  Jabeen erkidegoaren estatutuak.

 • KONTRATATU EGIN NAHI DUT

  Jarri harremanetan zure bulegoarekin.

Zure nabigatzailearen bertsioa ez da bateragarria. Baliteke zenbait ezaugarrik behar bezala ez funtzionatzea. Nabigatzaile modernoago bat erabiltzea gomendatzen da.