ARGITU

Zure Online Bankako funtzionalitatea, zure finantza-bizitza osoa grafikoki ordenatuta edo taula-formatuan erakusten dizuna, zure sarrerak eta gastuak aztertu ahal ditzazun.

ARGITUra Sartu

Aurrezten ari naiz? Zein da nire aurrezkiaren bilakaera?

Egiaztatu zuzenean azken 13 hilabeteetako Sarreren eta Gastuen arteko aldea
Aztertu zure aurrezkiaren eboluzioa hilabetez hilabete edo 5 urtez aurrera

Zein gastutan?

Ezagutu zure gastuen bilakaera, kategoriaren arabera multzokatuta: energia, eskola, txartelak, maileguak...

Zer kobratzen didate?

Zure ordainagirien 13 hilabeteko bilakaera konpainia bakoitzeko
Eta, gainera, konpainia bakoitzaren ordainagirien banakako grafiko bat
Argitu ikonoa
Identifikatu ARGITU

Hori guztia eta askoz gehiago ARGITU rekin, zure Online Bankan.

ARGITUra Sartu