Aurrezki erregularra

Ezaugarriak


Zeuk erabakiko duzu nola eta zenbat aurreztu hilez hil (30 €-tik 1.000 €-ra).

% 2,70eko UTBa jasoko duzu lehen urteko aurrezkiengatik.

Komisiorik eta gasturik gabe.

Dirua nahi duzunean atera dezakezu*.

Adibidez, hilean 500 € sartzen badituzu zure Aurrezki ERREGULARRA kontuan, 6.000 € metatuko dituzu urtebetean, eta 71,36 €-ko interesak jasoko dituzu


Zatoz zure LABORAL Kutxa bulegora eta hasi interesak eta aurrezteko ohitura onak sortzen!


PUBLIZITATEA *Urtebeteko epea. Muga-egunean isilbidez berrituko da urtebeteko epealdietarako, berritze-egunean indarrean dagoen tasarekin. Gordailuaren ezerezte aurreratua lehen urtean eskatuz gero, % 1,6ko ITNan (% 1,6ko UTBan) likidatuko da. Adibidea: zure Aurrezki ERREGULARrean hilean 500 € sartzen badituzu eta 6 hilabete igarotakoan ezerezten baduzu, 3.000 € izango dituzu metatuta, eta 11,27 €-ko interesak jasoko dituzu. **Adibideko interesak kalkulatzeko, % 2,70eko ITNko (% 2,70eko UTBko) interes-tasa aplikatu zaio gordailuan metatutako zenbatekoari, eta dagokion atxikipena ezarri zaio (% 19), egungo araudi fiskalaren arabera. Interes gordina: 88,10 euro; zure aurrezki-gordailuan ordaindu beharreko interesa: 71,36 € urtebeteren buruan. Beharrezkoa da gordailuari lotuta ageriko kontu bat izatea, gordailua formalizatu eta ezereztu ahal izateko. Interes hartzekodunak egunero kalkulatzen dira balorazio-daten arabera, eta gordailu horretan bertan ordainduko dira, urteko epealdiaren azken egunean.