Etxebizitza kontua

Hartzekodunen interesak

Adibide argigarriak*:

30.000 €-ko batez besteko saldoa:

% 1,18 UTBa*

15.000 €-ko batez besteko saldoa:

% 0,94 UTBa*

PUBLIZITATEA *UTBa aldatu egingo da kontuaren batez besteko saldoaren arabera, interes-tasa desberdinak aplikatzearen ondorioz: 2023ko urtarrilaren 1ean egindako 30.000 euroko ezarpen batek, kontuan urtebetez mantentzen denak, 352,11 euroko interes gordinak sortuko lituzke (UTB % 1,18). Egun berean egindako 15.000 euroko ezarpen batek, urtebetez ere iraungo balu, 140,53 euroko interes gordinak sortuko lituzke (UTB % 0,94). Hiru hilean behin egiten den Interesen Likidazioa. Kontuan bertan ordaintzen dira, eta hasierako ezarpenari gehitzen zaizkio hurrengo likidazioen interesak kalkulatzeko. **Aurrezpen metatua ohiko etxebizitza erosteko erabiltzen bada, zerga-arintzea indarrean dago Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, foru-lurralde bakoitzak ezartzen dituen mugen barruan, etorkizunean alda daitezkeen arren.