+ Osasuna Optimoa

Tarifak
AdinaPrezioa pertsonako eta hileko
0-2434,45€
25-4449,57€
45-5965,77€
>59125,17€
Kordainketa
0 eta 3 zerbitzu bitartean4€
0 eta 4 zerbitzu bitartean7€
11 eta 15 zerbitzu bitartean10€
15 zerbitzu baino gehiago15€
Hortzen koordainketa3€
* Aseguratu berrien altetarako lehen urtean baliozko primak, 2023ko otsailaren 1etik 2023ko irailaren 1era bitarteko alta datarekin. Prima horien gainean Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren % 0,15eko errekargua aplikatuko da. Primak aldatu egin daitezke aseguratuaren bizilekuaren arabera.
* Ordainketa jasotako zerbitzu bakoitzagatik egingo duzu eta urtean jasotzen duzun zerbitzu-kopuruaren araberakoa izango da.
IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: Sanitas, S.A. de Seguros, A-28037042 IFK zk. duena. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen