Relax Bizitza Asegurua

Eskaintzen dizkizun onurak

  • Ezustekoren bat izanez gero, maite ditugunek beren bizi-planekin jarraitzeko baliabideak izango dituztela jakitearen lasaitasuna.
  • Ezgaitasun baten ondorioz sortutako gastuei aurre egiteko baliabide ekonomikoak.
  • Ohiko kirolak egiteagatik edo motorrak gidatzeagatik errekargurik gabeko estaldura.
  • Aseguratuta eduki nahi duzun kapital kantitatea aldatzeko malgutasuna, zure beharrak aldatzen badira.
  • Kontratazioan erabateko erraztasuna, nahikoa da osasunaren inguruko bi galderari erantzutea.
  • Tarifa finkoari esker, zure gastuen inguruko kontrola.
BA AL DUZU ZALANTZARIK?
BA AL DUZU ZALANTZARIK?

Laboral Kutxan, ahalik eta arretarik egokiena eskaini nahi dizugu. Helburu horrekin, kontsultarako hainbat aukera ipini ditugu zure esku, gurekin harremanetan jartzeko.IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: Seguros Lagun Aro Vida, S.A.Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen