Prebisio planen fiskalitatea

Euskal Autonomi Erkidegoa

AURREIKUSPEN PLANETARAKO EKARPENAK

Izaera

Oinarri orokorra murriztu duen zenbatekoa

Desgrabazio-mugak

  • Ekarpen Propioak: 5.000 € urtero
  • Enpresa-ekarpenak: 8.000 € urtero
  • Muga bateratua: 12.000 € urtero

Ekarpen handiagorik ez adin-arrazoiengatik.
Murrizgarritasunik eza erretiro-egoeran egotearen hurrengo zergaldia hasten denetik aurrera.

Ezkontidearen aldeko ekarpenak

  • Ezkontideak diru sarrerarik ez badu edo urteko 8.000 eurotik beherakoak badira
  • Murrizketaren muga: 2.400€ urtero

Ekarpenen eta enpresen kontribuzioen soberakina

Murrizteko aukera hurrengo bost ekitaldietan beti ere, murrizketa egiten den ekitaldian, pertsona elkartuak erretiro-egoeran ez badaude.


PRESTAZIOAK

Izaera

Lan-etekinak

Erreskateei eta prestazioei aplikatu beharreko atxikipena

Lurralde bakoitzean indarrean dauden atxikipen-tauletan finkatutakoak.

Erreskateak eta prestazioak lan-etekinak sartzea

  • Kontingentzia bakoitzean kapital eran jasotako lehen prestazioaren %60 sartuko da, baldin eta lehen ekarpenetik bi urtetik gora iragan badira. (%60 sartuko da 300.000 eurorarte, gainerakoa %100)
  • Baliaezintasun- edo mendekotasun-prestazioetan, bi urteko epea ez da beharrezkoa izango.
  • Errenta gisa jasoz gero, ez da koefiziente murriztailerik aplikatzen . (%100ean sartzen dira).