Net aurrezkia > GO

  • Zeuk erabaki nola eta zenbat aurreztu hilez hil (30 €-tik 1.000 €-ra)

  • % 3,15eko UTBarekin, lehen urteko aurrezkiengatik

  • Komisiorik eta gasturik gabe

  • Dirua nahi duzunean atera dezakezu*

Adibidez, hilean 200 €-ko ekarpena egiten badiozu NET–GO aurrezkiari, urte baten buruan 2.400 € pilatuko dituzu, eta beste 33,30 € jasoko dituzu interesetan**.


Banka Online eta Postamail zerbitzuak kontratatu besterik ez duzu egin behar.


Hasi sortzen interesak eta aurrezteko ohitura onak!

PUBLIZITATEA *Urtebeteko epea. Muga-egunean isilbidez berrituko da urtebeteko epealdietarako, berritze-egunean indarrean dagoen tasarekin. Gordailuaren ezerezte aurreratua lehen urtean eskatuz gero, % 1,6ko ITNan (% 1,6ko UTBan) likidatuko da. Adibidea: zure Nomina Aurrezkia gordailuan hilean 500 € sartzen badituzu eta 6 hilabete igarotakoan ezerezten baduzu, 3.000 € izango dituzu metatuta, eta 11,27 €-ko interesak jasoko dituzu. **Adibideko interesak kalkulatzeko, % 3,15eko ITNko (% 3,15eko UTBko) interes-tasa aplikatu zaio gordailuan metatutako zenbatekoari, eta dagokion atxikipena ezarri zaio (% 19), egungo araudi fiskalaren arabera. Interes gordina: 102,78 €; zure aurrezki-gordailuan ordaindu beharreko interesa: 83,25 € urtebeteren buruan. Beharrezkoa da ageriko kontu bat izatea, gordailua formalizatu eta ezereztu ahal izateko. Interes hartzekodunak egunero kalkulatzen dira balorazio-daten arabera, eta gordailu horretan bertan ordainduko dira, urteko epealdiaren azken egunean.