Profesionalen osasuna

Ematen dizkizun abantailak

  • Arreta pertsonalizatua zure osasuna babestu eta zaintzeko, baita laneko edo trafikoko istripuengatik ere.
  • Oinarrizko arreta mota guztietarako sarbidea eta espezialistak dei bakar batekin.
  • Banakako gela baten erosotasuna ospitaleratuz gero.
  • Terapia eta proba diagnostikoetan azken tekniketan sartzeko bermea.
  • Kontsulta medikoei eta kudeaketei berehala erantzutea, zure mugikorretik eta zure eguneroko bizitza eteten duen joan-etorririk gabe.
  • Laguntza profesionala zure bizi-kalitatea hobetzeko nutrizio, begietako osasun eta medikuntza estetikoko programa eta tratamendu berariazkoekin, besteak beste.
  • Zure osasuna berehala artatzea.
3 kontratazio-aukera
PROFESIONALAK OPTIMOA

Koordainketarekin

Osasun-laguntza osoko asegurua koordainketarekin.


HILEAN 31,10 €-tik HASITA

Informazio gehiago
PROFESIONALAK PLUS

Koordainketa baxuarekin

Osasun laguntzako aseguru osoa, koordainketarik gabe, lehen 6 zerbitzuak eta gainerakoa koordainketa progresiboarekin.

HILEAN 40,80 €-tik HASITA

Informazio gehiago
PROFESIONALAK

Koordainketa gabe

Osasun-laguntza osoko asegurua koordainketa gabe.


HILEAN 61,25 €-tik HASITA

Informazio gehiago

Ohiko galderak

IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: Sanitas, S.A. de Seguros, con CIF A-28037042. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen