Profesionalak Optimoa

Tarifak
AdinaPrezioa pertsona eta hilabeteko
0-236,10€
3-2432,80€
25-4433,25€
45-5936,20€
>5953,50€
Koordainketa
Koordainketa
3 zerbitzu arte4€
4tik 10 zerbitzura bitarean7€
11tik 15 zerbitzura bitartean10€
15 zerbitzu baino gehiago15€
Larrialdiak8€
Froga eta metodo diagnostiko konplexuak12€
Maiztasun handiko zerbitzuak20€
Haginen koordainketa3€
* Lehenengo urtean balio duten primak, aseguratu berrien altentzat, 2023/02/01etik 2023/09/01era bitarteko efektu-datarekin. Prima horiei Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren% 0,15eko errekargua aplikatuko zaie. Primak aldatu egin daitezke aseguratuaren bizilekuaren arabera.
* Jasotako zerbitzuagatik ordainduko duzun ordainketa urtean jasotzen duzun zerbitzu-kopuruaren arabera.
IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: Sanitas, S.A. de Seguros, con CIF A-28037042. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen