Ondarea eta enpresa

Zure enpresa edo negozioak dituen arriskuak aseguratzen ditugu, zure ondasunak eta zure negozioak babestuz.
Erantzunkizun zibila

Babestu zaitez zure jardunean hirugarrenei eragin diezazkiekezun kalteengatik.

Informazio gehiago
EZ
Ibilgailuak

Babestu zaitez hirugarrenen erreklamazioetatik edo zure ibilgailuei egin diezazkiekezun kalteengatik.

Informazio gehiago
Ibilgailua
Makineria

Bermatu makineria berriz jartzea nahi gabeko hausturen edo kalteen ondorioz.

Informazio gehiago
Makineria
Nekazaritza eta abeltzantzako aseguruak

Estali zure ustiaketen edo ganaduaren gastuak.

Informazio gehiago
Nekazaritza
Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzaileak: Seguros Lagun Aro, S.A., Caja de Seguros Reunidos, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER, Generali Espana, Sociedad Anonima de Seguros y Reaseguros, HISCOX S.A. Espainiako sukurtsala, TELEFÓNICA SEGUROS Espainiako sukurtsala. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen