Erantzunkizun zibila

Enpresa- eta pertsona-ondarea babesten du, hirugarrenei eragindako kalte material edo pertsonalen kalte-ordainak ordaintzeko arriskua kanporatuz…

  • Jardueraren ohiko garapenean

  • Egindako eta entregatutako lanengatik/produktuengatik

  • Laneko istripuak

  • Akats edo zabarkeria profesionalengatik

  • Zuzendari edo goi-kargudun gisa okerreko erabakiak hartzeagatik

  • Eta balizko erreklamazioen aurkako defentsa juridikoa

  • Jarduera batzuetan, aseguruaren baldintza betetzeko aukera ematen du

Zein modalitate komeni zait?

Jarduera industriala, komertziala edo zerbitzuetakoa den, profesional liberala edo tituluduna zaren edo zuzendaritza-erabakiak hartzetik gure ondarea babestu nahi dugun.

Orokorra

Industria, merkataritza edo zerbitzu jardueretarako

Gehiago jakin
general
Zuzendariak eta goi-kargudunak

Aseguratu zuzendari edo goi-kargudun gisa duzun erantzukizuna

Gehiago jakin
directivos y altos cargos
Ohiko galderak
IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzaileak: Seguros Lagun Aro, S.A, Caja de Seguros Reunidos, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER, Generali España, Sociedad Anonima de Seguros y Reaseguros, HISCOX S.A. Espainiako sukurtsala. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen