Eguneko baja

Autonomo eta profesionalentzat pentsatutako aseguru bat, laneko baja kasuetan prestazio mutuak edo publikoak osatzeko. Honekin:

  • Egunerokotasunarekin jarraitzeko beharrezkoak diren diru-sarrera errepikariak bermatzea
  • Beste pertsona batek lanpostuan ordezka zaitzan kostatzea, zure negozioaren jarraitasuna ziurtatzeko
  • Baja-egun bakoitzeko eta alta medikoaren egunera arte diru-sarrerak izateak ematen duen lasaitasuna
  • Prozesu iraunkorretan konturako aurrerakinak eskatu ahal izatea, alta medikoaren zain egon gabe

Zein modalitate komeni zait?

Zure egoera pertsonalaren, familia-egoeraren eta nahi duzun babes-mailaren arabera.

Kontratatzeko 3 aukera
OPTIMOA

Gaixotasun edo istripuagatik baja hartuz gero, egunero behar duzun zenbatekoa jasoko duzu.

10,25 €-TIK AURRERA/HILEAN*

Informazio gehiago
BIZIGARRIA

Gaixotasun larri jakin batzuengatik baja hartuz gero, egunero behar duzun zenbatekoa jasoko duzu.

4,50 €-TIK AURRERA/HILEAN*

Gehiago jakin
OSPITALIZAZIOA + ABE

Ospitalizazioagatik baja hartuz gero, egunero behar duzun zenbatekoa jasoko duzu, baita gaixondoko egunetan ere.

4,20 €-TIK AURRERA/HILEAN*

Gehiago jakin
* Eguneko 10 €-ko estaldurarako hileroko tarifa

Ohiko galderak

IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A., A-08-169013 IFKrekin. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen