Ospitalizazioa + ABE Eguneko Baja

Ospitaleratze-egun bakoitzeko eta eriondo-ondoko egun bakoitzeko diru-sarrera errepikariak bermatzen ditu, lan-bajaren ondoriozko prestazio mutual edo publikoak osatuz.

Zein estaldura ditu?

  • Edozein gaixotasunen ondorioz ospitalizatu eguneko baja.
  • Edozein istripuren ondorioz ospitalizatuz gero eguneko baja, baita zirkulazio-istripuengatik ere.
  • Ospitalizaziotik atera ondorengo susperraldi egunetako baja.
  • Eguneko estaldura 10 € eta 100 € artean kontratatu daiteke.
IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A., A-08-169013 IFKrekin. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen