Bizigarria Eguneko Baja

Eritasun larri baten ondoriozko lan bajako egun bakoitzeko dirusarrera errepikariak bermatzen ditu, lan bajaren ondoriozko prestazio mutu edo publikoak osatuz.

Zein estaldura ditu?

 • Honako gaixotasun hauetako batengatik eguneko baja:
  • Miokardio-infartua
  • Minbizia edo neoplasia gaiztoa
  • Giltzurrun-gutxiegitasun kroniko itzulezina
  • Bizi-organoen transplantea
  • Esklerosi anizkoitza
  • Parkinsona
  • Arteria koronarioen kirurgia edo istripu zerebrobaskularra
  • Hirugarren mailako erredura larriak
  • Bihotz-balbulak ordeztea
  • Eguneko estaldura 10 € eta 400 € artean kontratatu daiteke.

Zein estaldura gehitu ditzaket?

 • Istripu-estaldura, aukerazko frankiziarekin.
 • 300 € gehiagorainoko estaldura gaixotasun larrien eta istripuen ondorioz ospitalizatuz gero.
IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A., A-08-169013 IFKrekin. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen