Saltokien asegurua

 • Bermatu kaltetutako ondasunen berrezartzea kanpoko ustekabeen ondorioz.

 • Babestu zure ondarea hirugarrenen balizko erreklamazioen aurrean.

 • Eskuratu laguntza- eta prebentzio-zerbitzu digitalak.

 • Eutsi zure diru-iturriari ustekabeko batek zure jarduera eteten badu.

 • Kudeatu zure asegurua eta balizko ezbeharrak ONLINE Bankatik, nahi duzunean eta nahi duzun lekutik.

Honako hauentzat bereziki diseinatutako modalitateak:

TABERNAK ETA JATETXEAK

Barne:

 • Bezeroei eskudirua lapurtzea.
 • Txanpon-makinetatik eskudirua lapurtzea.
 • Kristala hautsiz gero beira-arasak berriz jartzea
 • Borrokek lokalaren barruan eragindako kalteak
BULEGOAK

Barne

 • Lizentziak eta softwarea aseguratutako kapitalaren barruan.
MODA

Barne:

 • Bezeroei eskudirua lapurtzea.
ERRENTATZAILEA

Barne:

 • Maizterraren ekintza bandalikoak.
 • Defentsa juridikoa Errentatzaile gisa.

Ohiko galderak

Produktuari buruzko dokumentazioa

*Merkataritza Asegurua kontratatzeko eskaintza baliagarria, gutxienez 250 euroko primarekin, 2024ko urtarrilaren 1etik uztailaren 31ra bitartean (biak barne), ondorioak 2024ko abenduaren 31ra arte izango dituIFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzaileak: Arriskuaren aseguratzaileak: Seguros Lagun Aro, S.A, , Caja de Seguros Reunidos, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER, Generali Espana, Sociedad Anonima de Seguros y Reaseguros. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen