ETEen Osasuna

Ematen dizkizun abantailak
  • Sarbidea ematen du osasun-laguntzarik onenera, teknologiarik aurreratuenarekin
  • Bizitza familiarreko eta laboraleko kontziliazioa hobetzen laguntzen du
  • Langilearen eta haren familiaren bizi kalitatea hobetzen du
  • Enpresaren irudia hobetzen laguntzen du, bere langileak zaintzen dituen enpresa bat enpresa ona da
IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: Sanitas, S.A. de Seguros, con CIF A-28037042. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen