Bizitza/Istripuak kolektiboa

ETEek edo enpresaburu indibidualek hitzarmen kolektiboaren arabera langileekin dituzten betebeharrak bermatzen ditu.

Baita langileei borondatez eskaini nahi dizkieten hobekuntzak ere.

ONURAK
  • Laneko istripu edo gaixotasunagatik langileei kalte-ordaina emateko arriskua kanporatzen du.
  • Langileen eta haien familien egoera ekonomikoari laguntzen dio.
  • Langileei kalte-ordainak emateko legezko betebeharragatik galera ekonomikoak edukitzetik babesten du enpresa.
  • Langileei haien lana saritzeko mozkin osagarri bat eskaintzeko aukera ematen die enpresei.
  • Ordaindutako primak enpresaren gastu kengarritzat hartzen dira eta langileentzat, berriz, laneko etekintzat espezietan.
IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. - Caser, Seguros Lagun Aro, S.A. eta Seguros Lagun Aro Vida, S.A. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen