Eguneratu zure sistema edo instalatu segurtasun zertifikatu berria hemendik

Sanitas Profesionalak

Profesional autonomoentzako osasun-laguntzako asegururik osoena, trafiko- eta lan-istripuen estaldura barne hartzen duena. Sanitasen 45.000tik gora profesionalez eta 1.200etik gora zentroz osatutako koadro medikoa erabiltzeko aukera eskaintzen du. Horrez gain, asegurua estaldura gehigarriekin osatzeko aukera duzu.

50€ko itzultzea kontratazio berrietan

3 kontratazio-aukera

Sanitas
Profesionalak Optimoa

koordainketarekin

Osasun-laguntza osoko asegurua koordainketarekin.

Hilean 31,10 eurotik aurrera

Eskatu

Sanitas
Profesionalak Plus

koordainketa txikiarekin

Osasun-laguntza osoko asegurua, koordainketarik gabe lehen 6 hilabeteetan eta koordainketa progresiboarekin gainerakoetan.

Hilean 40,80 eurotik aurrera

Eskatu

Sanitas
Profesionalak

koordainketarik gabe

Osasun-laguntza osoko asegurua koordainketarik gabe.

Hilean 64,25 eurotik aurrera

Eskatu

Adinaren araberako tarifak

Adinaren araberako tarifak

Adina Sanitas
Profesionalak
Sanitas
Profesionalak Plus
Sanitas
Profesionalak Optimoa
0-2 71,78 € 44,95 € 34,25 €
3-24 64,25 € 40,80 € 31,10 €
25-44 66,65 € 41,40 € 31,55 €
45-59 76,65 € 44,05 € 34,35 €
>59 108,50 € 62,50 € 50,75 €

Eta prima berdina zure senideentzat.

* Aseguru berrien altetarako lehen urtean baliozko primak, 2021eko abenduaren 1etik 2022ko martxoaren 1era bitarteko datarekin. Prima horien gainean dagozkion zerga errekarguak aplikatuko dira. Primak aldatu egin daitezke aseguratuaren bizilekuaren arabera. Kontratatzeko gehieneko adina: 75 urte, asegurua mantentzeko adin-mugarik gabe. Autonomoarentzat, ezkontidearentzat eta 26 urtera arteko seme-alabentzat eskuragarri.

×
Aholkatuko zaitugu

Posta elektronikoz edo telefonoz aholkatuko zaitugu:

Eska iezaguzu informazioa

3 Aukerek barne hartzen dituzten estaldurak

3 Aukerek barne hartzen dituzten estaldurak
 • Hortz-estaldura

  Hortz-estaldura

  Gure hortz-sareko zentro eta odontologo guztiak eskura izango dituzu. 30 zerbitzu baino gehiago estalita eta % 21erainoko deskontua gainerako tratamenduetan.

 • Erabateko babesa

  Erabateko babesa

  Laguntza-zerbitzu nagusiak estaltzen ditu, etxean mugitu ezinik geratuz gero edo ospitalean gutxienez 72 orduz egon behar izanez gero. Informazio gehiago

  • Ordaintzeko babesa: aseguru-prima itzuliko zaizu, beste kezkarik izan ez dezazun.
  • Etxeko lanetarako laguntza.
  • Seme-alabak zaintzea eta etxeko eskola-lanetarako laguntza.
  • Medikamenduak etxera eramatea.
  • Lanpostua etxean, laguntza informatikoarekin.
  • Bulegotik etxera eramango dizugu posta.
  • Fisioterapeuta etxean.
  • Taxi-zerbitzua eguneroko zereginetarako.
 • Heriotza istripu baten ondorioz

  Heriotza istripu baten ondorioz

  Istripua izanez gero, hileta-zerbitzua eta lekualdaketa estalita izango dituzu. Gehieneko kapital aseguratua: 5.250 €.

 • Metodo terapeutikoak

  Metodo terapeutikoak

  Errehabilitazio-saioak, tratamendu onkologikoak, arnas terapiak, logofoniatria-saioak, litotrizia, erradioterapia eta abar.

 • Trafikoko eta laneko istripuak

  Trafikoko eta laneko istripuak

  Estaldura hori langile autonomoentzako osasun-aseguruetatik kanpo egoten da askotan.

 • Proba diagnostikoak

  Proba diagnostikoak

  Analisi klinikoak, ekografiak, erradiografiak, erresonantzia magnetikoak, endoskopiak, eskanerra eta abar.

 • Ebakuntza kirurgikoak

  Ebakuntza kirurgikoak

  Ospitaleratuta edo ospitaleratu gabe.

 • Ospitaleratzea

  Ospitaleratzea

  Ospitalean sartu eta bertan egotea.

 • Espezialitate mediko guztiak eskura, mugarik gabe

  Espezialitate mediko guztiak eskura, mugarik gabe

  Kardiologia, dermatologia, endokrinologia, traumatologia, ginekologia, oftalmologia, onkologia, psikiatria eta abar.

 • Lehen mailako medikuntza

  Lehen mailako medikuntza

  Medikuntza orokorra, pediatria, erizaintza, larrialdiak...

Aukerako estaldurak

Aukerako estaldurak

Aukerako estaldurak zure neurrirako asegurua izateko:

 • Istripuak

  Istripuak

  Istripu baten ondoriozko heriotzaren edo ezintasun iraunkorraren kasuan, diru-sarrera osagarria izango duzu.

 • Medikuntza alternatiboaren estaldura

  Medikuntza alternatiboaren estaldura

  Zuk aukeratutako profesionalarengana joateko eta homeopatian eta akupunturan diru-itzulketak lortzeko.

 • Estaldura AEBn

  Estaldura AEBn

  Laguntza medikorik onena izan dezazun AEBko ospitale ospetsuetan.

 • Optika-estaldura

  Optika-estaldura

  Optikako materialaren gastuekin laguntzeko: lentilla graduatuak eta kristal graduatuak.

 • Farmazia-estaldura

  Farmazia-estaldura

  Zure medikamenduetan erdia ordain dezazun.

 • Ospitaleratzeagatiko kalte-ordaina

  Ospitaleratzeagatiko kalte-ordaina

  60 € ospitaleratze-egun bakoitzeko.

 • Produktuen baldinzak

  Gabealdiak

  • Ebakuntza kirurgiko anbulatorioak – 3 hilabete

  • Teknologia handiko proba diagnostikoak – 6 hilabete

  • Psikologia – 6 hilabete

  • Erditzea edo zesarea – 8 hilabete

  • Tronpen lotura eta basektomia – 10 hilabete

  • Ospitaleratzea eta ebakuntza kirurgiko ez-anbulatorioak edo ospitaleratze-erregimenekoak – 10 hilabete

  • Metodo terapeutiko konplexuak (kardiologia interbentzionista / hemodinamia; erradiologia interbentzionista; erradioterapia; kimioterapia eta litotrizia) – 10 hilabete.

Aholkatuko zaitugu

Posta elektronikoz edo telefonoz aholkatuko zaitugu:

Eska iezaguzu informazioa
Aholkatuko zaitugu

Posta elektronikoz edo telefonoz
aholkatuko zaitugu:

Aukeratu nola nahi duzun zurekin harremanetan jartzea:

×

IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako asegurua. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna indarrean dagoen legediaren arabera estaliak. Arriskuaren aseguratzailea Sanitas, S.A. de Seguros, IFK-zk. hau duena: A-28037042.

Zure nabigatzailearen bertsioa ez da bateragarria. Baliteke zenbait ezaugarrik behar bezala ez funtzionatzea. Nabigatzaile modernoago bat erabiltzea gomendatzen da.