Galdera bat:
Ze diru sarrera
izango dituzu
zure erretiroa
bizitzeko?
Biziaro planak
Zure aurrezkiak gestionatu eta dibertsifikatu
egiten ditugu zure bizitzak aurrera egin ahala
Ikusi Planen arrisku-adierazleak eta likidezia-alertak, Plan bakoitzaren berariazko informazioan sartuta.