ZEUK DAKIZU
ZER NAHI DUZUN
HIPOTEKA EROSOA
ZEUK ERABAKITZEN DUZU ZENBAT, NOIZ ETA NOLA ORDAINDU